Wij waarderen uw onroerend goed

Taxaties

Eén van de moeilijkste taken in ons vakgebied is het waarderen van onroerend goed. Dat komt vooral doordat vele factoren van invloed zijn op een goede waardebepaling. Naast de actuele marktomstandigheden zijn dat bijvoorbeeld de juridische status, de staat van onderhoud en de economische kwaliteit.

U kunt om verschillende redenen een taxatie nodig hebben, bijvoorbeeld:

  • Een waardevaststelling voor een verzekering of financiering
  • Een fiscaal-technische taxatie
  • Een waardebepaling van een hypothecair onderpand

Verschillende waarden

Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd dat taxaties van hetzelfde onroerend goed verschillende waarden kunnen opleveren. De verklaring ligt in de verschillen tussen de huidige marktwaarde, de waarde voor en na verbouwing, in verhuurde staat, de herbouwwaarde en de waarde in het economisch verkeer. Die laatste waarde is een instrument voor de belastingdienst bij de bepaling van onder meer de vermogensbelasting en het eigenwoningforfait aan de hand van de Wet WOZ.

De Haan Schippers Makelaars heeft alle kennis in huis om de juiste waarde vast te stellen voor het door u aangegeven doel. We zijn Register Makelaar Taxateur (RMT), zodat u altijd kunt rekenen op onafhankelijke deskundigheid en acceptatie van ons taxatierapport.

Taxatie met validatie

We zijn aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), waardoor we ook taxaties met validatie mogen verrichten. Die zijn verplicht voor woningfinanciering met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Steeds vaker stellen banken een taxatie met validatie als aanvullende eis, ook als geen sprake is van een NHG.

Gratis waardebepaling

De Haan Schippers Makelaars